CÂU CHUYỆN VUS

QUAN TÂM SẺ CHIA – CARING

Lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, hoạt động CSR luôn được doanh nghiệp ưu tiên để thể hiện trách nhiệm với xã hội, môi trường xung quanh và với nhân sự. Trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp vẫn đảm bảo thu nhập ổn định, duy trì phúc lợi và hỗ trợ các nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch.

Xuyên suốt giai đoạn giãn cách, VUS tích cực khai mở hành trình “Đồng tâm vững bước, đồng lòng sẻ chia”. Với số tiền quyên góp đến 333.200.000 VND, hệ hống đã giúp đỡ tiền mặt và các combo thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến hơn 447 nhân sự khó khăn trong vùng đỏ.

Bên cạnh đó, các hoạt động gắn kết: “Thử thách chạy bộ sống khỏe”, chuỗi webinars “Yoga -Tâm Trí Tĩnh Lặng”, “Dinh dưỡng và vận động mùa Covid”,… thuộc chương trình “VUS Caring – Khơi mở hạnh phúc” cũng tiếp thêm sức khỏe tinh thần và thể chất cho toàn bộ nhân viên.

Loading...