CÂU CHUYỆN VUS

ĐỒNG LÒNG HỢP TÁC – COLLABORATIVE

Đơn vị thường xuyên tổ chức chương trình đào tạo về EQ. Nổi bật là khóa “EQ for Leadership “EQ at Workplace” giúp kết nối người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn tâm lý.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn tổ chức khóa học “Kỹ Năng Quản Lý Con Người” để nhân sự phát triển tư duy về quản lý, hoạch định công việc cũng như các kỹ năng hợp tác, chủ trì cuộc họp, lắng nghe nhân viên hiệu quả…

Điều này góp phần thể hiện giá trị cốt lõi đầu tiên – khi mỗi thành viên được phát huy thế mạnh của sự đa dạng và tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu chung là mang đến những khóa học Anh ngữ chất lượng, tiên phong trong lĩnh vực Ed-tech.

Loading...