SSC Supervisor

Hồ Chí Minh / Long An / Hà Nội / Vũng Tàu / Bình Dương / Đồng Nai

Ngày hết hạn: 30-11-2023

Ứng tuyển

Kinh nghiệm:

Tren 2 nam

Cấp bậc:

Quản lý

Bằng cấp:

Cao đẳng

Hình thức:

Toàn thời gian

Mô tả công việc :

lenght :46
after cut:40
number words cut:39
40
.........
Mô tả công
việc
Xem thêm ..
Đóng lại

Yêu cầu công việc :

Yêu cầu công việc
Loading...