tự tin vững vàng – CONFIDENT

Mỗi thành viên VUS tin tưởng vào giá trị và nền tảng của doanh nghiệp, vào năng lực và tay nghề của bản thân, từ đó nỗ lực thành công trong công việc và cuộc sống.

 Quan tâm sẻ chia – caring

Mỗi thành viên VUS duy trì mối quan hệ tôn trọng, thấu hiểu, hành động và tận tâm phục vụ để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và cho chính bản thân mình.

ĐỒNG LÒNG HỢP TÁC – COLLABORATIVE

Mỗi thành viên VUS nuôi dưỡng, phát huy thế mạnh của sự đa dạng và tinh thần đồng đội để đạt được mục tiêu chung và lợi ích bền vững cho tất cả các bên.

khát khao chiến thắng – Aspirational

Mỗi thành viên VUS không ngừng học hỏi và phát triển bản thân, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, từ đó vững bước chinh phục những tầm cao mới.

Loading...